Old Film Festival

logo

Arkadiusz Lewicki

Arkadiusz Lewicki

dr hab. prof. UWr Arkadiusz Lewicki. Autor książek: Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym; Od House’a do Shreka. Serialowość w kulturze popularnej – poświęconych współczesnej kulturze audiowizualnej oraz książki: Seks i Dziesiąta Muza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym (1894-1934). Współredaktor 10 tomów zbiorowych oraz 70 artykułów z zakresu filmu, mediów, kultury współczesnej i komunikacji międzykulturowej.

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Badawczego Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Zapraszamy do zobaczenia Pana Piotra w piątek 17 XI o godz. 20:00 „Sex w starym kinie” – fragmenty filmów erotycznych sprzed stu lat.