Old Film Festival

logo

Paweł Biliński

Paweł Biliński

Adiunkt Zakładu Filmu i Mediów na Uniwersytecie Gdańskim. Zastępca Dyrektora Centrum Filmowego UG im. Andrzeja Wajdy. Autor książki Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym. W latach 2012-2019 zajmował się edukacją filmową w Klubie Żak. Był jednym z pomysłodawców i redaktorów internetowego programu o kinie „Amatorzy TV”. Jest stałym współpracownikiem magazynu „Ekrany”. Współredagował książkę Orson Welles. Twórczość – recepcja – dziedzictwo. Publikował między innymi na łamach „Kwartalnika Filmowego”, „Studiów Filmoznawczych”, „Blizy”, „Lampy” i „Panoptikum”.

Zapraszamy do zobaczenia Pana Pawła w sobotę 18 XI o godz. 20:00 przy tytule „Śpiewak, tancerki, gangsterzy i pies. O początkach Warner Bros.”